Dorota Jędrusik

O artyście

ARTIST STATEMENT

Poprzez twórczość artystyczną poszukuję nowego. Dążę do innowacyjności i nowatorskości. Eksperymentuję i nie zamykam się na jedno. Niezależnie od dobieranego medium tworzę sztukę abstrakcyjną. Wyrażam się poprzez rysunek i malarstwo, a także buduję instalacje z wykorzystaniem ceramiki często w korelacji z innym materiałem.

Nieskończone możliwości jakie generuje abstrakcja prowokują mnie do ciągłego poszukiwania. Kształtowanie abstrakcyjnych form stwarza szczególną nieoczywistość, której pożądam w swojej sztuce. Interesuje mnie kreowanie niedopowiedzianych sytuacji, nieistniejących w rzeczywistości.  Skupiam się na formie i kolorze. Ponadto wyjątkowo zajmuje mnie korelacja pomiędzy subtelnością a iskrzeniem, oraz granica między przypadkiem a kontrolą. Obserwacja ich w różnych zakresach występowania, natężeniu i we wzajemnych zależnościach jest przedmiotem moich badań. Inspiruje mnie ludzka wyobraźnia, myśli, fizyka i architektura. Przenikanie się wzajemne cech przeciwstawnych – coś absolutnie nieokreślonego z czymś ściśle wyznaczonym – generuje zgrzyt, który mnie niezwykle ciekawi.

Tworząc abstrakcje nie narzucam, ale daję wybór myśli i odczuć. Przekazując impuls staram się poszerzać wyobraźnię odbiorcy. Niekonieczne jest, aby obserwator podążał moimi ścieżkami projektowymi, jako że mogłoby to wykluczyć inny interesujący punkt widzenia. Każda interpretacja jest dla mnie istotna i zasadna.

Motywacją do twórczego myślenia jest zaskoczenie, kiedy proces realizaji prowadzi do nieoczywistości. Kolejną pracę tworzę z powodu zależności, którą dostrzegam w poprzedniej, bądź z aspiracji stworzenia nowej. Moja aktywność artystyczna wynika z potrzeby kształtowania, formowania, ale także z potrzeby autoekspresji. Kreując z chęci skomponowania własnej rzeczywistości dążę do rozwijania wrażliwości odbiorcy. Mam ambicję dawania alternatywy do świata istniejącego.

Sztuka jest istotą mojego życia.

 

ARTIST RESUME

D o r o t a  J ę d r u s i k  (ur. 1981 w Sosnowcu) artystka sztuk wizualnych z dziedzin: rysunek, malarstwo, instalacja, rzeźba (ceramika).  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Katedra Ceramiki (2010) - dyplom w Pracowni Projektowania Ceramiki Artystycznej prof. Przemysława Lasaka i w Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej prof. Jana Drzewieckiego z aneksem w Pracowni Rysunku prof. Piotra Kielana. Stypendystka Uniwersytetu Pais Vasco Bilbao, Hiszpania (2008). Nagrodzona Miejskim Stypendium Artystycznym Miasta Sosnowiec za osiągnięcia artystyczne (2009). Uczestniczyła w finałowej wystawie przeglądu młodej sztuki „Untouchable” w ramach Mediations Biennale, Poznań (2012), oraz w 46 Międzynarodowym Sympozjum Ceramiczno-Rzeźbiarskim w Bolesławcu (2010). Prezentowała swój dyplom na finałowej wystawie w 57 Konkursie Współczesnej Ceramiki Artystycznej, Faenza, Włochy (2011) i podczas Festiwalu Miasto Gwiazd, Żyrardów (2010). Jej prace dostały się do finałowej wystawy V Międzynarodowego Konkursu Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław (2013 / 2012). Inne zakwalifikowałay się do finału Międzynarodowego Konkursu Rysunku i Malarstwa „Strabag”, Wiedeń, Austria (2012).

Otworzyła Autorską Pracownię Twórczą w Krakowie (2014), gdzie obecnie tworzy swoje prace.

  • Filtruj wyszukiwanie:
Pokazuje 1 - 11 z 11 artystów